Jeugdvisie

FUN & FORMATION

Onze waarden zijn: kwaliteitsvolle jeugdopleiding voor iedereen, discipline en respect, team spirit, gezelligheid en fun, …

grootlogofcveldegem

0. Intro van de jeugdcoördinator

Voetballen is meer dan tegen een bal trappen. Dat weet iedereen in deze vereniging. Voetballen als jongere is in de eerste plaats plezier. Plezier om op het veld te staan met vrienden, om te “sjotten” met en tegen elkaar. Het is leren samen spelen. Leren respect hebben voor ploegmaats en tegenstander. Leren respect hebben voor materiaal en milieu. Leren omgaan met elkaars talenten en gebreken. Leren omgaan met winnen en verliezen en vooral “leren leren“ uit onze fouten.

FC Veldegem streeft ernaar een gezonde, warme en veilige vereniging te zijn waar de voetbalsport centraal staat. Maar daarnaast hebben wij ook allemaal een opvoedende taak naar elke jonge voetballer. Sociaal, respect en discipline, dit zijn drie kern-taken die we naast het voetbalspel zelf onze jeugdspelers willen bijbrengen over de jaren dat ze deel uitmaken van onze vereniging.

Het is daarom onze algemene missie om ELKE jongere die ingeschreven is bij FC Veldegem zijn MAXIMUM als voetballer, ploegspeler en mens te helpen bereiken. Bestuur, trainers, afgevaardigden maar ook de ouders worden gevraagd altijd het goede voorbeeld te zijn om dit doel te bereiken!

Iedere speler, groot of klein talent, krijgt bij FC Veldegem zoveel mogelijk de kans te spelen binnen zijn leeftijdscategorie. Wanneer ze geselecteerd zijn om de zaterdag te spelen dan zullen ze minimaal 50% van de wedstrijd spelen, tenzij omstandigheden zoals een kwetsuur dat niet toelaten. Winnen is nooit het doel op zich van deze wedstrijden, spelen en leren wel!

Als voetbalvereniging streven we ook naar een zo goed mogelijke communicatie naar iedereen toe. Alles is bespreekbaar, zolang dat op een kalme en respectvolle manier kan verlopen.

Daarom willen we alles samenvatten in deze missiedoelstellingen:

 1. Voetbalplezier en -vorming verschaffen aan onze jeugdspelers.
 2. Helpen aan de algemene opvoeding van onze jongeren.
 3. Een verbintenis voor lange termijn aangaan met zowel de spelers als de ouders.
 4. Respect voor de sport en de van mensen op en naast het veld.
 5. Een sterke onderlinge communicatie op een open en respectvolle manier.
 6. Streven naar een uiteindelijke doorstroming van de jeugd naar beloften, reserve en eerste elftal.

Iedereen die aangesloten is bij FC Veldegem zal zijn uiterste best doen om deze doelstellingen week na week , jaar na jaar te helpen waarmaken.

Samen gaan we vooruit, samen worden we beter, samen zijn sterker!

1. Algemene visie: Fun & Formation

FC Veldegem wil een jeugdopleiding op niveau aanbieden. Het is ons doel voetbal als een georganiseerde sport aan te bieden met als uitgangspunt het aspect “Fun & Formation”.

Plezier voor het voetbalspel moet voorop staan in alle trainingen, wedstrijden en toernooien waaraan onze spelers deelnemen. Naast het Fun aspect is de Formation of vorming van onze jeugdspelers enorm belangrijk. Daarom willen we ook dat elke trainer de wil heeft en de moeite doet om zichzelf te scholen en bij te scholen om het voetbalspel aan te leren op een didactisch verantwoorde manier.
Naast het aanleren van voetbal heeft iedereen ook een opvoedende verantwoordelijkheid ten opzichte van de jeugdspelers. Respect voor medespelers, supporters, scheidsrechter en tegenstander is een MUST. Beleefdheid opent deuren in het leven en is een absolute vereiste voor een teamplayer!

2. Doelstellingen jeugdopleiding

Het eerste hoofddoel van elke jeugdopleiding op zich is onze jeugdspelers gedurende jaren een opleiding te geven waarmee ze kunnen doorstromen naar de beloften of eerste ploeg. Om dat te kunnen bereiken dienen we onze spelers en hun ouders op een positieve manier te binden aan onze vereniging. Dit bereiken we door:

 1. Elke training op een professionele manier voor te bereiden.
 2. Plezier altijd voorop te stellen.
 3. Uitdaging op training op maat van de spelers, niet te moeilijk maar ook niet te gemakkelijk
 4. Positieve coaching.
 5. Een luisterend oor, goeie duidelijke communicatie met spelers en ouders.
 6. Ouderparticipatie te stimuleren en te begeleiden.

Het tweede hoofddoel is de jeugdspeler helpen opvoeden tot een respectvolle, gedisciplineerde jongeren. Opvoeden is een taak van iedereen, ouders, school, spotvereniging,… Daarmee stellen we deze vuistregels op:

 1. Alles is bespreekbaar zolang dat op een beleefde en respectvolle manier gebeurt.
 2. De trainer is baas op het trainingsveld. Als ouders vragen of opmerkingen hebben kan dit besproken worden na een training. Bij moeilijkheden kan de jeugdcoördinator als moderator optreden.
 3. Tijdens wedstrijden worden beslissingen van de scheidsrechter NOOIT aangevochten, niet van de spelers, niet van de afgevaardigden en niet van de ouders!
 4. We hebben allen respect voor alle materiaal die we hebben, kleedkamers en douches zijn geen speelruimten en worden nadien altijd proper achtergelaten ongeacht de toestand waarin je ze vind!
 5. Voor en/of na de wedstrijd wordt een hand (of Corona-elleboog) gegeven aan de spelers, trainer en afgevaardigde van de tegenspeler alsook de scheidsrechter.
 6. Na een wedstrijd, winst of verlies, groeten we de supporters.

3. Fun !

Alles wat leuk is doen we graag. Alles wat fun is leren we graag zonder te beseffen dat we leren! Als trainers is het dus belangrijk trainingen gevarieerd en niet monotoon te maken. Spelers moeten zoveel mogelijk succes ervaringen hebben. Winnen is leuk, maar geen doel op zich. Uit verlies kan je vaak veel meer leren.
Doelstellingen aspect FUN:

 • Iedere speler komt zoveel mogelijk aan spelen toe.
 • Iedere speler krijgt positieve coaching.
 • Iedere speler wordt door elke ouder gesteund.
 • Iedere speler mag op elke plaats spelen.
 • Iedere speler kan ongedwongen keuzes maken in het spel.

Daarom organiseren we ook veel activiteiten in onze vereniging.

4. Vorming

4.1 Vorming van de trainers.

Er wordt elke trainer gevraagd op zijn minst het diploma “initiator voetbal” te behalen. Als vereniging zullen we dit ook zoveel mogelijk stimuleren, op zijn minst al door het terugbetalen van de opleiding na het behalen van het diploma. De jeugdcoördinator zal telkens de data meedelen wanneer de cursussen van start gaan en waar. In die opleiding krijg je een massa nuttige informatie omtrent de opleidingsvisie van de KBVB, VVF en BLOSO maar ook hoe je op een didactisch verantwoorde manier kunt omgaan met kinderen waardoor je hen op een zo vlot mogelijke manier stappen kunt laten vooruitzetten in het voetbalspel.

4.2 Vorming voor spelers.

Binnen FC Veldegem hanteren we voor de vorming van onze jeugdspelers de visie van de KBVB, VVF en BLOSO. Stapsgewijs leren door telkens de lat iets hoger te leggen dan wat het kind al kent is de beste manier om het uitdagend te houden waardoor het niet verveeld. Dit betekent echter ook dat er vaak gediffrentieerd zal moeten gewerkt worden. Dit is niet altijd mogelijk, maar wordt wel zoveel mogelijk nagestreefd.
De start voor elke training begint door het selecteren van een doelstelling binnen het leerplan voetbal. De doelstellingen van de U8, zijn niet noodzakelijk hetzelfde als die van de U13. We proberen echter wel op leeftijd elke speler de doelstellingen te laten bereiken.

5. Kwaliteitslabel

Onze ambitie is om onze jeugdwerking op een hoger niveau te tillen. We willen de hoogste mogelijke ranking te behalen als regionale jeugdwerking. Op basis van een 3-jaarlijkse externe audit van de Voetbalfederatie Vlaanderen (2018, 2021, 2024) willen we onze sterke punten verstevigen en onze zwakke punten aanpakken.

Foto 13-05-17 16 18 00.jpg

Interesse ?

Alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar en hun ouders die het bovenstaande aanspreekt en die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren zullen zich bij ons goed thuis voelen. Wij nodigen hen dan ook van harte uit om lid te worden van FC Veldegem.  U wordt met open armen ontvangen !

Lees hier onze volledige jeugdvisietekst 2020 !

Laatste update: Augustus 2020

18199484_1218719358257319_5844192391686074475_n

Referentie: Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”
 
Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
Referentie: Opleidingsvisie voetbalfederatie vlaanderen
Klik hier voor de Opleidingsvisie voetbalfederatie vlaanderen