Bestuur

 • Ivan Vermeulen
  Voorzitter – ivan.vermeulen6@telenet.be 0474/486366
 • Servaas Verhaeghe
  Gerechtigd Correspondent, Sportieve Cel (Algemeen/Sportief Verantwoordelijke Club) & Feest Comité (activiteiten) – Servaas.Verhaege@icoterminals.com – 0473/30.22.74
 • Joachim Verplancke
  Online communicatie (website & sociale media), Financiëel – joachim@go2.be – 0496/40.44.33
  undefined
 • Pieter Vansteenkiste
  Sponsoring/Commercieel – Pieter.Vansteenkiste@icloud.com
  undefined
 • Nico De Ruwe
  Kantine, Financiëel, Terrein – nico.de.ruwe@telenet.be
  undefined
 • Rudi Verkinderen
  Rudi.verkinderen@outlook.com

Jeugdcoordinator

Rex Denoo (Rex.denoo@outlook.com).

Technische staff en trainers

 • T1: Patrick Van Insberghe tel 0474119580

De namen en contactgegevens van onze jeugdtrainers vind je hier.

Organigram:

Ouderraad:

 • Voorzitter: vacature !
 • Leden: jeugdcoordinator, alle afgevaardigden + optioneel 1 extra ouder per jeugdploeg (zie: contactgegevens van de ploegen).
 • Doel: Haar functie is de belangen van de jeugdleden behartigen, de jeugdwerking te ondersteunen, de communicatie tussen (jeugd-)bestuur en ouders bevorderen en eventueel ook zelf ook initiatieven nemen. Elke ouder kan via zijn afgevaardigde zaken op de agenda plaatsen.

Overige medewerkers:

 • Kantine: Marleen
  Marleen
 • Terreinverzorger: Kurt
 • …en vele anderen…

Ook zin om je steentje bij te dragen bij de werking van onze vereniging, laat ons iets weten !

Statuten vzw

In augustus 2020 werden de statuten van deze Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw) aangepast aan de nieuwe vzw wetgeving en de richtlijnen van de KBVB. Het vernieuwde bestuur werd tevens formeel benoemd.