Strategisch plan: Missie en visie van de club

#WeAreVeldegem

FC Veldegem wil in de eerste plaats een thuis zijn voor iedereen van binnen of buiten de gemeente die zich gebeten voelt door de voetbalmicrobe. Hierbij willen we bij de jeugd een kwalitatieve opleiding voorzien binnen de verschillende leeftijdsgroepen en zorgen voor een familiale sfeer op en naast het veld. In de verdere loopbaan binnen de club ambiëren we dan ook dat zoveel mogelijk jeugdspelers doorgroeien naar beloften of 1ste ploeg met als ambitie een vaste waarde in 2e of 3e provinciale met 30 % eigen ‘Veldegemse’ spelers.

Onze waarden zijn: kwaliteitsvolle jeugdopleiding voor iedereen, discipline en respect, team spirit, gezelligheid en fun, …

1. Organisatiecultuur

FC Veldegem als voetbalDORPJE waarbij we als vereniging streven naar zoveel mogelijk:

  • D oorstroming door een goede en gedreven
  • O pleiding te voorzien met
  • R espect voor iedereen, waarbij
  • P lezier zeker centraal staat met in de eerste plaats de
  • J eugd en uiteraard
  • E lk die passief of actief lid is van de vereniging.

2. Visie 1ste ploeg

Ambitie van de vereniging om als ploeg mee te draaien in 2e provinciale. Hierbij ambiëren we naar de toekomst een bijdrage van eigen jeugdspelers die doorgroeien naar de 1ste ploeg van 1 op 3. Mocht 3de provinciale het hoogst haalbare blijken om eigen jeugd te laten doorstromen waarbij we hoger dan 1 op 3 kunnen in eigen huis houden zullen we als vereniging onze ambitie bijstellen.

3. Jeugdvisie

Onze primaire focus is een kwalitatieve jeugdwerking. Onze verwachting van de jeugdopleiding is om zoveel mogelijk spelers te kunnen blijven aantrekken en behouden zodoende we voor iedere leeftijdscategorie minstens 1 volwaardige ploeg hebben, startende vanaf U6. Hierbij ook de ambitie om een vaste jeugdcel op te bouwen met vaste trainers en staf zodoende we de kwaliteit van de opleidingen binnen de verschillende ploegen kunnen garanderen en optimaliseren. Bij uitbouw van een vast team kan je ook de teamgeest van alle spelers en ouders stimuleren.
Lees hier onze jeugdvisie !

4. Jeugdbudget

Jaarlijks worden de budgetten voor de verschillende afdelingen bepaald door de financiële cel. De inkomsten van de clubkas worden beheerd door deze financiële cel en er zijn ook verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Hierbij is er niet exact bepaald wat er effectief naar jeugd of andere zaken gaat maar wordt dit globaal bekeken als vereniging. Indien er bepaalde aankopen of investeringen dienen te gebeuren naar jeugd toe wordt dit besproken met het bestuur waaruit dan een beslissing zal volgen. We streven naar een bestuursorgaan waar ouders van jeugdspelers sterk vertegenwoordigd zijn.

5. Strategie doorstroming

Vanuit deze jeugdwerking ambiëren we maximale doorstroming naar onze beloften-ploeg en nadien ons eerste elftal. Om de doorstroming van beloften naar eerste ploeg te bevorderen nemen we in de selectie van ons eerste elftal wekelijks 2 (wisselende) beloften mee.
Vanaf 2de jaar u17 en U19 zien we potentieel om bepaalde spelers van beloften of 1ste ploeg te gaan laten proeven. Dit gebeurt in samenspraak met T1, T2 en trainer U19 ploeg. Hierbij bekijken we de optie om een rotatie te gaan inbouwen waarbij spelers bepaalde periode bij beloften gaan meetrainen en/of spelen. Van zodra we terug volwaardige jeugdelftallen hebben tot U19/21 gaan verplicht jeugd <21 meenemen met 1ste ploeg. De beloften trainen op dinsdag steeds mee met de gehele groep waarbij we op donderdag dan separaat trainen.

6. Integratie jeugd – 1e ploeg

Zowel onze TVJO als sportief verantwoordelijke staan zowel tussen jeugd als 1ste ploeg waarbij beide de ambitie hebben om jeugd te laten doorstromen en hiervoor ook zullen instaan zowel voor tijdens als na training en wedstrijd. Sportief verantwoordelijke zal regelmatig onderhoud met technische staf gaan vastleggen om spelers kort te bespreken ( progressie, problemen, …. ) en de analyse die met de speler zelf werd gedaan te overlopen.

Daarnaast zoeken we ook synergie-voordelen tussen eerste ploeg en jeugdwerking door bijvoorbeeld spelers van onze eerste ploeg in te zetten als jeugdtrainer of activiteiten te combineren, zoals het oplopen van onze jeugd bij een wedstrijd van de eerste ploeg.