Jouw rol?

“Een vereniging kan alleen succesvol zijn als iedereen zijn steentje bijdraagt”

Wat is jouw rol in onze vereniging? En, wat mag jij verwachten van de club?

Speler? Ouder? Trainer? Vrijwilliger? Afgevaardigde ? Jeugdcoordinator ? Supporter?

In het kader van verbeterde aanpak van ons vereniging past een formele omschrijving van de verschillende taken binnen de club. Duidelijke taak-verwachtingen kunnen bijdragen tot meer transparantie in de club (vb. wie doet wat? wat mag ik verwachten? wat word er van mij verwacht?).

We geloven dat dit ook bijdragen tot een uniformere aanpak van een aantal praktische zaken doorheen de (jeugd-)werking (vb. evaluatie spelers, waarden van de club, afspraken,…).

Bij deze publiceren we de eerste versie van onze de verschillende verantwoordelijkheden in onze club:

We zullen eraan houden om deze jaarlijkse te communiceren (startdag) en continu bij te sturen.

FC Veldegem is van jou !

Zelf goeie ideeën ? Zie je iets wat beter kan ?

Afbeeldingsresultaat voor goede ideeën

Blijf niet aan de kant (van het voetbalveld) staan, en participeer in onze vereniging. Contacteer gerust iemand van het bestuur met je idee.