Links

Medisch

 • Terugbetalingen ziekenfondsen
  Sommige mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor een sportkamp en/of een deel van het lidgeld van een sportclub terug. Je kan het documenten downloaden via de website van je ziekenfonds en daarna door ons laten aanvullen door af te geven aan de jeugdcoördinator, je delegee of in de kantine.
 • Wat te doen bij een ongeval of kwetsuur?
  Vraag aan het aangifteformulier in de kantine (of aan de trainer of afgevaardigde). Breng de ingevulde documenten zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) binnen. Laattijdig en onvolledige aangiften worden geweigerd door de K.B.V.B.
  Na een ongevalaangifte kan de training of een wedstrijd niet zomaar hervat worden (en is men niet meer verzekerd voor bijkomstige blessures). Zie procedure.
  Contact: Gerechtigd Correspondent zorgt voor de digitale afhandeling bij de voetbalbond en de verzekeraar (meer info: https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/ongevalsaangiftes-kunnen-voortaan-ook-digitaal).

Procedure behandeling klachten

Als ouder/speler/vrijwilliger/supporter/… kunt u een klacht hebben. En dan is het belangrijk dat u met uw klacht bij iemand terecht kunt.

Een klacht kan uit verschillende situaties voortkomen. Denk aan onvrede over het opleidingsplan, pesterijen of over andere zaken waarin de ouder/speler/vrijwilliger/supporter/… zich niet goed voelt.

FC Veldegem neemt klachten altijd serieus, want het kan een aanwijzing zijn om de zorg of het beleid op punten te verbeteren. Het verdient de voorkeur de klacht eerst voor te leggen aan de directe betrokkene, zoals een trainer of bestuurslid. Met die persoon wordt gekeken naar een oplossing.

Indien dit niet mogelijk is, kan de klacht worden voorgelegd aan de direct leidinggevende (jeugdcoordinator TVJO). Wanneer er ook dan nog geen bevredigende oplossing komt, kan de klacht worden voorgelegd aan het bestuursorgaan.

Tips bij het indienen van een klacht

 • Zoek liever mondeling dan schriftelijk contact.
 • Neem de tijd om uw klacht voor uzelf te formuleren.
 • Voordat je iets zegt of typt, eerst tot 10 tellen.
 • Wees altijd eerlijk, beschrijf uw klacht zoals ze is.
 • Bewaar altijd uw kalmte.

Andere interessante links: